D

  • Chặn giấy hình ngôi nhà A3

    – Chất liệu:  Pha lê trong
    – Kích thước:  6cm x 6cm x 6cm
    – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
    – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn