Quà tặng để bàn

  • -11%

   KỶ NIỆM CHƯƠNG TRÒN 14cm

   95,000 85,000

   – Chất liệu:  thủy tinh
   – Kích thước:  Tròn 14cm

  • Kỷ niệm chương pha lê N40

   – Chất liệu:  Mặt Pha lê trong + đế pha lê đen (xanh dương, xanh lá)
   – Kích thước:  Cao 16cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Đĩa pha lê để bàn A2

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Tròn 12cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Đĩa pha lê để bàn A1

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Tròn 12cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Cúp pha lê đen M13

   – Chất liệu:  Mặt Pha lê trong + đế pha lê đen (xanh dương, xanh lá)
   – Kích thước:  Cao 16cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A9

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Cao 6cm x 6cm x 2cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A8

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Tròn 8cm x 2cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A28

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Cao 5cm x 5cm x 5cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A24

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Cao 6cm x 5cm x 2cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A20

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  5cm x 5cm x 5cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A19

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  6cm x 6cm x 4cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A18

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Cao 12cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A16

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Cao 5cm x 5cmx 5cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Cao 5cm x 5cmx 5cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy hình trái tim A7

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  8cm x 8cm x 1.5cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy hình ngôi nhà A3

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  6cm x 6cm x 6cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn