Chặn giấy pha lê lưu niệm

  • Chất liệu: Pha lê
  • Kích thước (cm): 8x8x2
  • Phù hợp: Lưu niệm
Đặt hàng ngay Gọi điện xác nhận trong vòng 10 phút